Klub Aktij Vás zve na agility dvojzkoušky

"Štěrboholské minidvojzkoušky"

 

Kdy:                pátek  7.4.2017, 5.5.2017, 26.5.2017

Kde:                Praha 10, Štěrboholy, ul. K Lesíku,  GPS: 50.0716317N, 14.5680306E, 

                        povrch tráva, umělá tráva při nepřízni počasí

Rozhodčí:        Jitka Maroušková, další v jednání

 

Prezence 7.4.2017:

 • 15:00    Prezence zkoušek  A1 max. 15 týmů.
 • 16:20    Prezence zkoušek A2 max. 20 týmů
 • 18:00    Prezence zkoušek A3 max. 15 týmů

Prezence 5.5.2017

 • 15:00    Prezence zkoušek  A3 max. 15 týmů.
 • 16:20    Prezence zkoušek A1 max. 20 týmů
 • 18:00    Prezence zkoušek A2 max. 15 týmů

Prezence 26.5.2017

 • 15:00    Prezence zkoušek  A2 max. 15 týmů.
 • 16:40    Prezence zkoušek A3 max. 20 týmů
 • 18:00    Prezence zkoušek A1 max. 15 týmů

 

Přihlašování:

Startovné (v Kč):

            Za 2x Zkoušku/ tým  250,-  člen KAČR / 350,-  nečlen KAČR

                Platba předen na učet 2501114056/ 2010 jako var.s použijte číslo přidělené systémem

               

Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek a plateb  je týden před konáním zkoušek.

Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování při naplnění kapacity.

Podmínky účasti:

 • Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu i psi bez průkazu původu starší 18 měsíců.
 • Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo platným pasem s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze.
 • Hárání feny musí závodník oznámit před zahájením závodu pořadateli. Nesplní-li závodník tuto povinnost, může být ze závodu vyloučen. Pořadatel může určit místo pro háravé feny a rozhodnout o pořadí startu háravých fen.
 • Po celou dobu konání akce musí být chování závodníků v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
 • Účastnicí jsou povinni řídit se pokyny pořadatele.
 • Účastnit se nesmí:

-          březí a kojící feny;

-          psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění;

-          psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem;

 • Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny pořadatelů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a programu závodů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout jakoukoli z přihlášek.
 • Venčení mimo prostor cvičiště Klubu Aktij !!!

Ocenění:

 • Oceněna budou první tři místa v každé zkoušce.

Protest: po složení zálohy 500 Kč

Kontakt: Případné dotazy, platby za více psů apod. směřujte na e-mail: KlubAktij@seznam.cz